E-magazine Via

E-magazine Via

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

AUTO

Terug naar overzicht


Uw auto uitlenen: ja, maar niet zomaar! Controleer uw verzekeringen

Uw auto uitlenen: ja, maar niet zomaar! Controleer uw verzekeringen

Mag u uw auto uitlenen aan uw vrouw, uw kind of uw buur? Onder welke voorwaarden? Wat zeggen de verzekeringen?

De mentaliteit ten opzichte van de auto evolueert: carpoolen en autodelen gebeurt hier en daar al. Wordt de auto in de toekomst een collectief goed? Vandaag is dat nog niet het geval en een auto wordt maar in zeldzame gevallen uitgeleend. De meeste bestuurders blijven nog de enige eigenaar van hun auto.

Wat gebeurt er precies wanneer zij hun auto uitlenen? Wat voorzien de verzekeringen? Wie is verantwoordelijk bij problemen (ongeval, diefstal, enz.). Iemand helpen is één ding, maar welke risico’s en consequenties hangen hieraan vast?

Uw auto uitlenen: waar liggen de uitdagingen?

Alle auto-eigenaars hebben het wel al eens meegemaakt: uw buurman vraagt of hij uw auto even mag gebruiken om zijn dochtertje af te halen aan school of misschien wil uw dochter die net haar rijbewijs heeft graag de auto lenen om te gaan shoppen.

Om alle uitdagingen ten volle in te kunnen schatten, moeten we een antwoord geven op verschillende vragen: hoe oud is de persoon die uw auto wil gebruiken, welke rijervaring heeft hij, is het een hoofdbestuurder of occasionele gebruiker van de wagen?

De leeftijd van de ontlener is een eerste belangrijk element wanneer u een auto in bruikleen geeft.

De leeftijd is van belang want de statistieken geven aan dat jonge bestuurders 5 keer meer kans lopen op een ongeval dan andere bestuurders.  Houd rekening met dit risicoprofiel als u uw auto uitleent.

Tweede uitdaging: heeft de ontlener al vaak of nog maar enkele keren met de auto gereden? Anders gezegd, wat is het “statuut “ van de gebruiker als bestuurder. We leggen uit.

Hoofdbestuurder of occasionele bestuurder

In elk verzekeringscontract moet aan de verzekeraar de identiteit van de hoofdbestuurder van het verzekerde voertuig meegedeeld worden. De aanvaarding van het risico door de verzekeraar hangt ervan af.

  • De hoofdbestuurder rijdt het meeste met de auto. Zoals de uitdrukking aangeeft, rijdt hij regelmatig en/of vaak met de auto. Het is doorgaans de hoofdgebruiker van het voertuig en het is op zijn profiel dat de verzekeringspremie zal gebaseerd worden.

    In tegenstelling tot vele andere verzekeringsmaatschappijen wordt bij Touring Verzekeringen de echtgenoot of echtgenote ook als hoofdbestuurder beschouwd, een uniek en bijzonder handig voordeel.
  • De occasionele bestuurder gebruikt het voertuig af en toe zonder regelmatig karakter. Denk bijvoorbeeld aan dochterlief die even de auto neemt om boodschappen te doen.
    Ook als uw kinderen af en toe met uw wagen rijden, vermeldt u ze best uitdrukkelijk als occasionele bestuurder.

Twee bestuurders = twee verzekerden!

Als uw auto betrokken raakt bij een ongeval terwijl u hem uitgeleend hebt aan iemand die niet in uw verzekeringscontract staat, kan u dat duur komen te staan.

Bij een ongeval controleert de verzekeringsmaatschappij altijd het statuut van de bestuurder: hoofdbestuurder of occasionele bestuurder.

U hebt er dus alle belang bij om uw verzekeraar zo correct mogelijk te informeren over het gebruik van uw auto door eventuele occasionele bestuurders door te geven. Als er later nog een bestuurder toegevoegd wordt, laat dat dan ook weten aan uw verzekeringsmaatschappij.

Hebben uw kinderen hun rijbewijs behaald?

Kinderen die af en toe de wagen van hun ouders gebruiken, worden beschouwd als occasionele bestuurders. Toch meldt u dit best aan de verzekeringsmaatschappij. Zo bent u helemaal zeker dat ze gedekt zijn bij een ongeval.

De kinderen worden niet nominatief vermeld op het contract. Zo hoeft u geen contractwijziging aan te vragen telkens één van uw kinderen zijn rijbewijs behaalt (en dus occasionele bestuurder wordt) of wanneer één van uw kinderen het huis verlaat.

Door uw kinderen als occasionele bestuurder te vermelden, kunnen ze bovendien ook jaren erkende rijervaring verzamelen (zie kader). Een niet te onderschatten voordeel als ze later zelf een verzekering afsluiten!

Wat is gedekt bij een ongeval en wie betaalt wat? 

Uw wagen uitlenen vormt op zich geen probleem bij een lichte aanrijding: burgerlijke aansprakelijkheid, volledige omnium… Er zijn heel wat oplossingen om de schade te dekken. U moet de derde niet zelf vergoeden, zelfs als het ongeval is veroorzaakt door de gebruiker van uw voertuig.

Dat neemt echter de vraag niet weg wie de schade moet betalen? Het antwoord wordt bepaald door een andere zeer eenvoudige vraag: heeft het geleende voertuig het ongeval veroorzaakt?

Indien uw wagen het ongeval heeft veroorzaakt, wordt de schade aan derde vergoed door uw burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, die verplicht is voor elke auto. De schade aan uw voertuig wordt niet vergoed door uw verzekeringsmaatschappij, ook niet de schade aan de bestuurder aan wie u uw auto hebt uitgeleend. Enkel een volledige omnium enerzijds en een bestuurdersverzekering anderzijds dekken deze respectievelijke schade.

Wanneer een andere auto het ongeval heeft veroorzaakt, is het de verzekering van de andere auto die de herstellingen aan uw auto vergoedt. Die verzekering vergoedt ook de verzorging van uw vriend. Bij een geschil zal uw rechtsbijstand ook de belangen van de ontlener verdedigen.

Wie betaalt bij een inbreuk als u uw wagen uitleent?

Bij overdreven snelheid is er een logische regel: er moet iemand betalen. De boete wordt standaard verstuurd naar het adres van de eigenaar van het voertuig in fout.

Hebt u uw auto uitgeleend aan een vriend en heeft hij de overtreding begaan? Bij uw proces-verbaal zit een voorstel tot minnelijke schikking en een antwoordformulier waarop u de gegevens kunt invullen van de persoon die de overtreding begaan heeft. Op die manier zullen de kosten verhaald worden op de persoon van wie u de gegevens hebt ingevuld.

Is een dief geflitst met uw auto en is hij daarna ergens tegen een muur gereden? In dat geval zal het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de schade dekken en de derden schadeloos stellen. Want geen enkele verzekeringsmaatschappij ziet dieven en helers als bevoegde bestuurders.

Uw wagen uitlenen op zich is geen probleem in geval van een ongeval: burgerlijke verantwoordelijkheid, een complete omnium, …er zijn voldoende oplossingen om de schade te dekken in geval van een ongeval. U dient de schade aan derden niet zelf te betalen, zelfs niet als de schade veroorzaakt werd door de gebruiker van uw wagen.

De enige vraag die overblijft is: wie betaalt de schade? Het antwoord wordt bepaald door een andere eenvoudige vraag: ligt het geleende voertuig aan de oorzaak van het ongeval?

  • Ja, uw wagen is de oorzaak van het ongeval. De schade veroorzaakt aan derden wordt gedekt door uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid die verplicht is voor ieder voertuig. Maar de schade aan uw voertuig wordt niet door de verzekering gedekt en ook niet door de chauffeur aan wie u uw wagen uitgeleend heeft. Als uw wagen het ongeval veroorzaakt heeft, zal de respectievelijke schade enkel gedekt worden als u een complete omnium verzekering en een bestuurdersverzekering hebt.
  • Neen, uw voertuig is niet de oorzaak van het accident. Omdat een ander voertuig het ongeval heeft veroorzaakt, is het de verzekering van het andere voertuig dat de verantwoordelijkheid op zich neemt en betaalt voor de reparatie van uw wagen, alsook de kosten voor de eventuele verzorging van uw vriend. In geval van onenigheid, zal uw rechtsbijstandsverzekering uw belangen verdedigen.

De verschillende hierboven genoemde scenario’s zijn voorbeelden om u te helpen begrijpen welke verzekeringsformule tussenbeide komt in welke situatie. Een bestuurdersverzekering beschermt u wanneer u in fout bent en een rechtsbijstandsverzekering verdedigt uw belangen ingeval van onenigheid. Deze twee formules kunnen gecombineerd worden zodat u van een maximale bescherming geniet.

Als u vragen hebt omtrent onze offertes of als u meer informatie wil, aarzel niet om ons te contacteren. Ons team staat klaar om u te helpen!