E-magazine Via

E-magazine Via

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

AUTO

Terug naar overzicht


Fiscale paardenkracht in België: Hoeveel zal u betalen?

Fiscale paardenkracht in België: Hoeveel zal u betalen?

De fiscale paardenkracht van uw voertuig kan een aanzienlijke impact hebben op uw portemonnee.

In Wallonië en Brussel is de belasting op de inverkeersstelling hoger naarmate uw voertuig krachtiger is. Dit kan gaan van 76€ tot 4099€! In Vlaanderen wordt de belasting berekend op basis van de milieuprestaties van het voertuig.

Voor heel België kan de fiscale paardenkracht de kost van uw autoverzekering de hoogte injagen. Dit is wat u moet weten om niet voor onaangename verrassingen te komen staan!

Wat is fiscale paardenkracht?

Simpel uitgedrukt is de fiscale paardenkracht een maatstaf van de kracht van de motor. Meer bepaald de cilinderinhoud, uitgedrukt in cm³.

Een voorbeeld: Eén fiscale PK is gelijk aan 200 cm³ cilinderinhoud. Een auto met een cilinderinhoud van 1600cc heeft dus 8 fiscale PK.

Wallonië en Brussel: 76€ tot 4000€, afhankelijk van de fiscale PK

Als u uw voertuig wil gebruiken op de openbare weg, bent u verplicht een belasting op inverkeersstelling te betalen. Die prijzen variëren sterk van voertuig tot voertuig, tussen 76€ en 4000€.
Maar wat rechtvaardigt dit grote prijsverschil? In Wallonië en Brussel hangt het allemaal van het fiscale vermogen van het voertuig, uitgedrukt in fiscale PK of Kilowatt. Als u een kleine auto met 4 fiscale PK of minder heeft, betaalt u 76,69€. Heeft u echter een voertuig met 20 fiscale PK, bedraagt de belasting 1961,52€.  U heeft meer fiscale PK dan KW, of omgekeerd? Juich niet te vroeg, de belasting wordt altijd ingesteld op het hoogste mogelijk vermogen.

En in Vlaanderen? De milieuprestaties

In Vlaanderen is de berekening van de belasting veel complexer. Sinds 1 maart 2013 berekent het Vlaamse gewest de belasting via de milieuprestaties van het voertuig. Er wordt rekening gehouden met drie elementen:

  • CO2 uitstoot van het voertuig
  • Het type brandstof
  • De EURO-norm

Om kopzorgen te vermijden, heeft de Vlaamse overheid een online berekeningstool gemaakt om de belasting te berekenen.

De impact van fiscale PK op autoverzekeringen

De impact van de fiscale PK blijft niet beperkt tot de belasting op de inverkeersstelling. Uw verzekeringspremie kan ook de hoogte ingaan op basis van de fiscale PK’s van uw voertuig. Want hoe krachtiger de auto is, hoe meer kans er is op een ongeval.

Een gewaarschuwd man is er twee waard: Maak een simulatie online om het effect van de fiscale PK op uw premie te weten. Vul het precies aantal PK of KW in bij de rubriek ‘kenmerken van het voertuig’.

Minder betalen voor een ouder voertuig

De belasting op inverkeersstelling neemt af naarmate de leeftijd van het voertuig. Hoe ouder de auto is, hoe minder u moet betalen. Om de exacte vergoeding te weten, zie deze vergelijkingstabel.

Bijvoorbeeld: Een nieuwe auto met 1900cc en 10 fiscale PK en 110 kilowatt, moet 867€ betalen en niet 123€, aangezien de berekening wordt gedaan op het hoogste vermogen. In dit geval 110 kilowatt, en niet de fiscale PK. Is deze auto 4 jaar oud, dan kost de belasting nog maar 606€.

Op het gebied van verzekering heeft dit ook invloed. Voor een nieuwe auto raden we een uitgebreide, volledige omnium verzekering. Is de auto echter ouder dan 5 jaar, volstaat een mini-omnium verzekering. 

Auto / bestelwagen? Vraag een offerte aan!

Motor ?
Vraag eenofferte ann !

Woning ?
Vraag eenofferte ann !