E-magazine Via

E-magazine Via

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

AUTO

Terug naar overzicht


Het aanrijdingsformulier: 8 fouten die u moet vermijden

Het aanrijdingsformulier: 8 fouten die u moet vermijden

Bij een ongeval of botsing is het in de eerste plaats belangrijk om kalm, beleefd en pragmatisch te blijven. Vul uw aanrijdingsformulier met wederzijds goedvinden in, zodat u snel vergoed kan worden en u niet in de narigheid komt. Maar om dit document zo zorgvuldig mogelijk in te vullen, is het belangrijk om enkele fouten te vermijden.

1. Foute of approximatieve inlichtingen

Een aanrijdingsformulier bestaat in de eerste plaats uit een oplijsting van allerlei administratieve basisinformatie zoals: identiteit van beide partijen (namen, voornamen, adressen, telefoonnummers, nummers van de rijbewijzen…), inlichtingen over de voertuigen (merken, modellen, nummerplaten) en gegevens over de respectievelijke verzekeringsmaatschappijen (namen van de partijen, maatschappijen, geldigheidsdata van de contracten…).

Beide partijen moeten absoluut geldige informatie verschaffen. Deze informatie is bovendien onherroepelijk. De handtekening op het officiële document zorgt ervoor dat de waarachtigheid gecontroleerd kan worden. Vermijd overigens om uw handtekening te zetten als u niet akkoord gaat met de feiten zoals ze vermeld staan in het aanrijdingsformulier. Zodra het formulier goedgekeurd wordt door beide partijen, kan het niet meer gewijzigd of betwist worden.

2. Het aanrijdingsformulier te snel invullen

Of u nu schuld hebt of slachtoffer bent, een ongeval – hoe klein ook – is voor niemand leuk. Welke de gevolgen ook zijn, beheers uzelf en blijf beleefd. Neem de tijd om het aanrijdingsformulier zo correct mogelijk in te vullen en houd rekening met elk detail.

Herlees alles nauwkeurig. Mits goedkeuring van beide partijen kunnen er eventueel nog wijzigingen worden aangebracht, zolang de twee bladzijden er nog steeds aanhangen.

3. Een povere tekening maken

Probeer om de situatie zo goed mogelijk voor te stellen in de ruimte die voorzien is om een tekening te maken van de omstandigheden van het ongeval: verkeersrichting, namen van de wegen, borden, voorrangen, lichten, positie van de voertuigen op het moment van het ongeval, obstakels, enz. Als u een beroep doet op getuigen, duid dan duidelijk aan waar zij zich precies bevonden.

Hoewel de kruisjes in de vakken op de tekening het belangrijkst zijn, kan de tekening bij eventuele geschillen uw standpunt versterken.

4. Een getuige laten gaan

Als u getuigen hebt die een essentiële rol kunnen spelen bij het ongeval, noteer dan zeker hun namen, voornamen, adressen en telefoonnummers voor ze de plaats van het ongeval verlaten. Hun getuigenissen kunnen van wezenlijk belang zijn in de rechtbank bij geschillen tussen beide partijen.

Vermeld eveneens duidelijk op het document dat het om een aanrijdingsformulier gaat. Op die manier vermijdt u dat de tegenpartij achteraf een inschikkelijke getuige vindt.

5. De termijn van afgifte overschrijden

Of de tegenpartij nu akkoord gaat om het aanrijdingsformulier te ondertekenen of niet, zorg ervoor dat u het document binnen de 5 werkdagen volgend op het ongeval terugbezorgt aan uw verzekeringsmaatschappij. Om alle verlies of vertraging te vermijden is het ideaal om het document per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging op te sturen. Wanneer u de termijn respecteert en de verklaring zo nauwkeurig mogelijk invult, zorgt u ervoor dat de procedure van terugbetaling des te sneller verloopt.

6. Het vakje “ gewond ” negeren

Indien het ongeval lichamelijke schade veroorzaakt heeft, is het ontzettend belangrijk om dat aan te duiden op het aanrijdingsformulier, zelfs als de symptomen vrij miniem lijken. Een simpele hoofdpijn kan achteraf een veel ernstiger probleem worden. En in geval van complicaties kunt u zich gemakkelijker verdedigen.

7. Het aanrijdingsformulier te laat terugbezorgen

Verzet de deadline niet zomaar, zelfs niet als u op iets wacht. Zo kan de tegenpartij u vrij zwak lijken, maar niets belet deze om de verklaring in te trekken of om te weigeren om het aanrijdingsformulier achteraf te tekenen. Zonder handtekening van beide partijen wordt het hoe dan ook onmogelijk om uw rechten bij uw verzekering af te dwingen. U riskeert met andere woorden een malus, zelfs als u in uw recht bent.

8. Geen aanrijdingsformulier in de wagen hebben

Zorg ervoor dat u altijd één of twee aanrijdingsformulieren in de wagen hebt, zelfs als u maar kleine trajecten aflegt (een kleine botsing is gauw gebeurd). Als u geconfronteerd wordt met een aanrijding en noch u noch de tegenpartij over een aanrijdingsformulier beschikt, wordt het veel moeilijker om een vergoeding uitbetaald te krijgen.

>>> Lees hier al onze tips rond het invullen van een aanrijdingsformulier

Bekijk hier al onze formules rond autoverzekeringen of vul uw simulatie online in.

Auto / bestelwagen? Vraag een offerte aan!

Motor ?
Vraag eenofferte ann !

Woning ?
Vraag eenofferte ann !