E-magazine Via

E-magazine Via

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

AUTO

Terug naar overzicht


Hoe wordt de premie van uw autoverzekering berekend?

Hoe wordt de premie van uw autoverzekering berekend?

De premie van uw autoverzekering wordt uiteraard bepaald door de gekozen opties en waarborgen. Toch kunnen nog heel wat andere factoren waarop u zelf niet altijd invloed heeft de toepassing verklaren van een premietoeslag of wijziging van het bedrag van uw verzekeringspolis.

Vermogen en cilinderinhoud

De risico's op een ongeval nemen proportioneel toe met het vermogen van de motor, waarbij rekening gehouden wordt met de verhouding tussen het gewicht en het vermogen van de wagen. Er kan dus een premietoeslag worden toegepast als u kiest voor een pittigere wagen.

Waarde van het voertuig

Het bedrag van uw Omnium of Mini Omnium hangt af van de verzekerde waarde (cataloguswaarde uitgezonderd kortingen en uitgezonderd btw). Die bepaalt immers de uit te keren vergoeding wanneer het voertuig total loss is.

Aantal afgelegde kilometers per jaar

Het is logisch dat u meer risico loopt om betrokken te raken bij een ongeval wanneer u meer rijdt. Daarom biedt Touring Verzekeringen u een korting wanneer u minder dan 15.000 km per jaar aflegt: de formule met vaste tarieven per kilometeraantal.

Voertuig voor privé- of professioneel gebruik

Als het voertuig voor professionele doeleinden wordt gebruikt, is de verzekeringspolis duurder dan voor een voertuig dat uitsluitend voor privégebruik bestemd is.

Leeftijd van de bestuurder

Jonge bestuurders zijn vaker betrokken bij ongevallen door hun gebrek aan ervaring in onverwachte situaties. Daarom wordt op de premie van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vaak een premietoeslag toegepast. Die daalt jaar na jaar als de bestuurder geen ongevallen veroorzaakt.

Woonplaats

Ook de woonplaats beïnvloedt de prijs. In het stadscentrum is het aantal ongevallen en lichte aanrijdingen duidelijk hoger dan in een dorp met weinig verkeer.

Principe van de bonus-malus

Het principe is eenvoudig: u start op het hoogste niveau van de schaal. Hoe hoger uw bonus-malus, hoe duurder uw autoverzekering en omgekeerd. Als u een jaar lang geen ongevallen veroorzaakt, dan zal uw graad dalen (bonus). Als u in het andere geval verantwoordelijk bent voor schade, is er een stijging (malus).

Eventuele eerdere schadegevallen

Bij een overstap naar een andere verzekeraar neemt de nieuwe formule doorgaans de bonus-malusgraad van de vorige verzekeraar over. De nieuwe verzekeringsmaatschappij kan er echter voor kiezen om die opnieuw te berekenen op basis van een schadeattest, dat vermeldt bij hoeveel ongevallen u de afgelopen 5 jaar betrokken was.

Betalingstermijn voor de premie

Het te betalen totaalbedrag van uw autoverzekering kan lichtjes verschillen als u kiest voor een formule met gespreide betalingen. De berekening van de premie gebeurt op jaarbasis, maar u kunt vragen om uw betalingen maandelijks te spreiden (mits een supplement).

Ontdek onze autoverzekeringsformules of maak een online simulatie.