E-magazine Via

E-magazine Via

AUTO

Terug naar overzicht


Wat betekent de RDR-conventie precies voor de verzekeraars?

Wat betekent de RDR-conventie precies voor de verzekeraars?

Heel wat Belgische verzekeraars onderschrijven een reglement dat “RDR-conventie” wordt genoemd. Deze regelgeving zorgt ervoor dat de vergoeding aan slachtoffers van een auto-ongeval verbeterd wordt. Maar waaruit bestaat deze conventie precies? En hoe werkt dit?

Wat is de RDR-conventie?

De RDR-conventie (afkorting voor “Règlement Direct Regeling”) werd in het leven geroepen door verzekeraars die ervoor wilden zorgen dat de vergoeding van de kosten naar aanleiding van een verkeersongeval met de wagen sneller werd uitbetaald. Sinds de inwerkingtreding op 1 maart 1972 is dit reglement alleen maar verbeterd.

Vandaag steunt maar liefst 98% van de autoverzekeraars deze conventie. Meer nog, bijna 75% van de ongevallen wordt afgehandeld dankzij dit reglement.

De RDR-conventie is dus een direct regeling, aangezien de niet-verantwoordelijke bestuurder rechtstreeks vergoed wordt door zijn eigen verzekeraar en BA. Deze laatste brengt de vergoeding in rekening bij de verzekeraar van de tegenpartij, die wellicht aansprakelijk is.

De RDR vormt één geheel met de conventie van de expertise die, op haar beurt, de maatregelen voor de schadevergoedingen bepaalt.

Werking onder bepaalde voorwaarden

De werking van de RDR-conventie is heel simpel. In plaats van een vergoeding door de verzekeraar van de aansprakelijke partij, zoals dat het geval is bij het gewone recht, is het de verzekeraar van het slachtoffer van het ongeval die de expertise van de kosten doet en deze vergoedt.

Hiervoor mag er geen enkele twijfel bestaan over de aansprakelijkheid. Het aanrijdingsformulier moet dus volledig en correct ingevuld zijn. Om het RDR-systeem te kunnen toepassen moet er ook sprake zijn van een situatie die beschreven is door de conventie in het gedeelte “barema van de aansprakelijkheden”. Situaties waarbij de aansprakelijkheid onbetwistbaar is, zijn bijvoorbeeld botsingen met een voertuig dat voor u rijdt, het negeren van voorrang, een aanrijding met een stilstaand voertuig…

Ook aan de andere voorwaarden moet voldaan worden:

  • Het ongeval heeft in België plaatsgevonden;
  • De voertuigen zijn met elkaar in contact gekomen;
  • De voertuigen moeten in België ingeschreven zijn (of niet ingeschreven, afhankelijk van het type voertuig);
  • Ze zijn gedekt door een verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering;
  • Deze verzekering werd onderschreven bij een van de verzekeringsmaatschappijen die de conventie steunt (Touring Verzekering maakt hier deel van uit).

Wilt u graag meer informatie ? Bekijk dan de laatste RDR-conventie die sinds 1 januari 2017 van kracht is.

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

Auto / bestelwagen? Vraag een offerte aan!

Motor ?
Vraag eenofferte ann !

Woning ?
Vraag eenofferte ann !