E-magazine Via

E-magazine Via

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

AUTO

Terug naar overzicht


Zwakke weggebruikers: de beschermelingen van de autoverzekeringen

Zwakke weggebruikers: de beschermelingen van de autoverzekeringen

Bij een verkeersongeval worden niet alle betrokkenen op dezelfde manier bekeken. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de verantwoordelijke bestuurder vergoedt alle schade veroorzaakt door de zwakke weggebruikers.

Wie wordt in een autoverzekering beschouwd als "zwakke weggebruiker”?

Worden beschouwd als zwakke weggebruikers: alle personen betrokken bij een ongeval, behalve de verantwoordelijke bestuurder (passagiers in de voertuigen, voetgangers, fietsers enz.).

Een zwakke weggebruiker moet zich niet op de weg bevinden om als zodanig te worden beschouwd. Als een auto bijvoorbeeld van de baan rijdt, een voetganger aanrijdt op het voetpad en die daarbij verwondt, dan wordt die laatste beschouwd als een zwakke weggebruiker. Hij kan dus genieten van de bescherming van de autoverzekering.

Wie is uitgesloten van de bescherming van de zwakke weggebruikers?

De bestuurder van het voertuig in de fout is nooit een zwakke weggebruiker. Om een vergoeding te krijgen, bestaan er verschillende waarborgniveaus in geval van een ongeval in de fout, bijvoorbeeld in het kader van de bestuurdersverzekering.

Het kan ook gebeuren dat een zwakke weggebruiker geen automatische schadevergoeding krijgt. Het moet dan gaan om een opzettelijke fout van het slachtoffer, dat ouder moet zijn dan 14 jaar. Onder opzettelijke fout verstaat men “de vaste wil om het resultaat te bekomen dat bestaat uit de schade.”

In dat geval is het aan de verzekeraar om te bewijzen dat de persoon de vaste wil had om het ongeval te veroorzaken en dat, wanneer hij het veroorzaakte, hij voldoende gezond verstand had om te weten wat hij deed.

Wanneer kan de zwakke weggebruiker een vergoeding krijgen?

Als een zwakke weggebruiker schade heeft geleden en een automatische vergoeding wil, dan moet hij het volgende bewijzen:

– dat hij schade heeft geleden als gevolg van lichamelijke of psychische letsels,

– dat er wel degelijk een gemotoriseerd voertuig betrokken was bij het ongeval.

Welke dekking voor deze categorie autoverzekering?

Alle zwakke weggebruikers die geen opzettelijke fout maakten, genieten bescherming van de autoverzekering, zelfs als ze verantwoordelijk zijn voor het ongeval. Het betreft hier dus een afwijking van de gebruikelijke aansprakelijkheidsregels omdat de vergoeding automatisch is en aan de zwakke weggebruiker niet wordt gevraagd om te bewijzen dat hij wel degelijk recht heeft op de vergoeding.

De voorziene vergoeding dekt verschillende soorten schade: verwondingen, overlijden, kleding die het slachtoffer droeg tijdens het ongeval, enz. De materiële schade die de zwakke weggebruiker lijdt, wordt dan weer niet vergoed. Als hij trouwens in fout is en hij veroorzaakt zelf materiële schade, dan kan de persoon die deze schade lijdt, eisen dat de herstellingen worden vergoed.

Laten we een concreet voorbeeld nemen: een fietser botst met een auto want hij heeft te laat geremd. Hij verwondt zich daarbij. Als zwakke weggebruiker heeft hij recht op een automatische vergoeding voor zijn verwondingen. Hij heeft echter ook het koetswerk van de wagen van de automobilist beschadigd en die eist de herstellingskosten daarvan terug. De fietser zal dus moeten betalen voor de schade die hij aan de wagen heeft veroorzaakt.

 

Wist u dat u een korting van 10% op uw autoverzekering krijgt als u met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk gaat? Ontdek ons fietserstarief en de formule voor pendelaars.

Auto / bestelwagen? Vraag een offerte aan!

Motor ?
Vraag eenofferte ann !

Woning ?
Vraag eenofferte ann !