E-magazine Via

E-magazine Via

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

MOTO

Terug naar overzicht


Is het nieuwe motorrijbewijs veiliger ? En wat is het kostenplaatje?

Is het nieuwe motorrijbewijs veiliger ? En wat is het kostenplaatje?

Het motorrijbewijs is vernieuwd voor uw veiligheid. Wat is er veranderd sinds de nieuwe wet? Hoe gaat het praktisch in zijn werk om een motorrijbewijs te behalen en wat zal het u kosten ?

Hoe verbeter je de veiligheid van motorrijders ?

Sinds 1 mei 2013 past België een nieuwe wet toe die is gericht naar de veiligheid van motorrijders. De wet volgt een Europese richtlijn die onder andere zal leiden tot een standaardisatie van de rijbewijzen en een verstrenging van de voorbereidende motoropleidingen.

Het aantal motoraccidenten daalt sinds 2004, ver voor de nieuwe wet in voegen trad. Volgens Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers bij Febiac, is deze verbetering onder andere te wijten aan de slechtere weersomstandigheden : « Het afgelopen jaar waren de weergoden ons minder goed gezind. Hierdoor zijn sommige weggebruikers, zoals de motorrijders, minder vaak de baan opgegaan en reden ze voorzichtiger.»

Merk op dat sensibilisering voor minder motorongevallen betrekking heeft op alle weggebruikers. De helft van de motorongevallen zijn immers te wijten aan een fout van de andere partij en dat is vaak een automobilist.

Wat brengt de nieuwe wet ons?

De nieuwe wet laat de kracht van de motor waarmee de kandidaat mag rijden, afhangen van de leeftijd en de ervaring van de kandidaat.

  • De nieuwe rijbewijscategorieën staan in functie van de leeftijd. Bijvoorbeeld, een jongere van 16 jaar mag met een bromfiets van 50cc beginnen rijden die niet sneller rijdt dan 45 km/h.
  • Het aantal verplichte opleidingsuren bedraagt minimum 12h. Op die manier kan de kandidaat met meer ervaring en vertrouwen de weg opgaan.
  • Pas vanaf het moment dat de kandidaat geslaagd is voor een praktisch examen op een privé baan, kan hij/zij op de openbare weg rijden. Met andere woorden : pas vanaf het moment dat de kandidaat kan manoeuvreren, mag hij zich mengen tussen de andere bestuurders.
  • Een leercontract verbindt de rijschool met de kandidaat. Elke kandidaat leert de theorie en kent de praktische verplichtingen, zijn vooruitgang wordt opgevolgd en de behaalde resultaten worden getoetst aan de verwachte resultaten. Men kan zichzelf op de verworven vaardigheden evalueren na elke les en op die manier inschatten of extra lesuren nodig zijn. 

In de praktijk : De nieuwe formule van het motorrijbewijs

De kandidaat moet slagen voor een theoretisch examen en minimum 9 praktische opleidingsuren volgen bij een motorrijschool.

Hij kan vervolgens het praktisch examen op 2 manieren afleggen :

  • formule 1 : via een praktische proef op een privéterrein. De kandidaat ontvangt nadien een voorlopig rijbewijs dat hem toelaat zonder begeleiding verder te oefenen. Binnen een termijn van 1 maand tot 1 jaar kan hij op de openbare weg zijn definitief examen afleggen.
  • formule 2 : minimum 3 bijkomende lesuren volgen bij de motorschool, om vervolgens in één keer de twee praktische proeven af te leggen.

Volgens de rijbegeleiders komt de bestuurder met 9 tot 12 lesuren toe om zijn motor te kunnen beheersen. Ze raden een beginnende motorrijder ten zeerste aan om na enkele duizenden kilometers een cursus te volgen ter verbetering van hun rijstijl.

Merk op dat bestuurders met een rijbewijs B (houder sinds mei 2011) slechts 4 lesuren moeten volgen bij een motorrijschool alvorens ze de baan op mogen met een 125 cc motor. Ze moeten dus geen rijexamen afleggen. Deze maatregel heeft als doel automobilisten aan te moedigen om hun auto in te ruilen voor een gemotoriseerde tweewieler.

Hoeveel kost het nieuwe rijbewijs?

De rekening van de motorrijschool zal niet veel duurder zijn dan voorheen. Het is immers niet de bedoeling dat leerlingen ontmoedigd geraken, in tegendeel.

Meerdere rijscholen stellen trouwens forfaits voor die ongeveer €585 bedragen voor 9 lesuren. Deze lesuren kan je spreiden over één jaar, waardoor je ook je kosten kan verdelen over dat jaar.

Voor de bijkomende uren ter verbetering van de rijstijl, moet u op een uurtarief rekenen van €50 à €65.

Houd er rekening mee dat er nog bijkomende kosten zijn om het examen af te leggen :

  • 15€ voor een theoretische proef
  • 14€ voor het praktisch examen (behalen voorlopig rijbewijs)
  • 50€ voor de proef op de openbare weg (31€ + 19€ voor de volgauto van de examinator)

Als u geslaagd bent, verkrijgt u tenslotte uw rijbewijs van het gemeentehuis aan tarieven die de gemeente zelf bepaalt. In Elsene bijvoorbeeld, kost het voorlopig rijbewijs €9 en het definitief rijbewijs €24.

Gefeliciteerd! U bent geslaagd voor uw examen en hebt uw motorfiets rijbewijs op zak!

U wilt uw eerste motorfiets kopen? U hebt gespaard en u denkt een nieuwe of misschien een tweedehands motorfiets aan te schaffen? Misschien twijfelt u nog? Ontdek hier de voor- en nadelen voor het aanschaffen van een nieuwe of tweedehands motorfiets.

Kies het model dat in uw ogen de belangrijke eigenschappen heeft.