E-magazine Via

E-magazine Via

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

MOTO

Terug naar overzicht


Zijn onze wegen gevaarlijk voor motorrijders?

Zijn onze wegen gevaarlijk voor motorrijders?

Met de lente in het land keren de motorrijders terug op onze wegen. Maar wat is de impact van het beschadigde wegdek op hun veiligheid met de strenge winter die achter ons ligt ?

De staat van onze wegen gaat er ieder jaar op achteruit

Het is een wederkerend probleem : als de sneeuw dooit en het ijs smelt, lijkt het wegdek er een pak slechter aan toe dan voorheen. Er zijn gaten, bulten en wegverzakkingen in het asfalt die de bestuurders en de voetgangers het leven zuur maken. Elk jaar worden er dan ook herstellingen uitgevoerd. Maar zijn ze voldoende ?

Volgens de rapportering van het Vlaamse Agentschap Wegen & Verkeer in 2012 stijgen de middelen voor het onderhoud van onze wegen. We boeken voorlopig echter weinig vooruitgang:

  • 14,1% van de autosnelwegen vraagt om onmiddellijke ingreep t.o.v. 11,3% volgens de rapportage in 2010. De categorie 'uitstekend' neemt toe, maar tegelijk neemt ook de categorie 'zeer slecht' toe,
  • 21,2% van de gewestwegen vraagt om onmiddellijke ingreep t.o.v.18,9% volgens de rapportering in 2010.
  • Voor 2012 zijn 14 grote onderhoudswerven op de autosnelwegen gepland, goed voor een totaal budget van 74,5 miljoen euro

(Bron: Mobiliteitsverslag 2012 – De Mobiliteitsraad)

motorrijders voelen zich niet veilig op de weg

Als automobilisten klagen over het belabberde wegdek, dan zijn het vooral de motorrijders die de grootste risico’s nemen op de Belgische wegen. Zeker aangezien het aantal motoren de laatste 20 jaar met 60% is toegenomen.

Laten we er immers geen doekjes om winden: een gat of een bult in het wegdek houdt een enorm gevaar in voor motoren. Ongeveer 11% van de zware ongevallen (doden en zwaargewonden) behoort tot deze groep. Grip verliezen op de weg levert gevaarlijke situaties op als je een tweewieler bestuurt. Bovendien lijden de voertuigen ook enorme schade, zoals een klapband, kapotte uitlaat of kapotte velgen, met als gevolg dat de banden loskomen van de motor. De motorrijders hebben er dus alle belang bij om de openbare instanties te sensibiliseren over het belang van wegeninvesteringen om hun veiligheid te garanderen.

Met de lente in het land keren de motorongelukken terug

De statistieken bewijzen dat motorongelukken met lichamelijke letsels vooral tijdens de lente en de zomermaanden plaatsvinden : meer dan 80% van de ongevallen vindt immers plaats tussen april en oktober.

De terugkeer van het goede weer geeft de motorrijder vleugels om hun mooie bolides nog eens van stal te halen. Daarom zorgt de grote toename van tweewielers bij de eerste zonnestralen voor een nieuw gegeven in het verkeer. Men moet met andere woorden rekening houden met het gebrek aan opmerkzaamheid bij automobilisten die de gewoonte zijn verleerd om rekening te houden met de zwakke weggebruikers in het verkeer.

Tegelijkertijd moeten ook de motorrijders opnieuw leren omgaan met bepaalde omgevingsfactoren.

Conclusie : de beste bescherming voor een motorrijder is oplettendheid ! en vooral, zoals vermeld in onze e-magazine van maart, moet hij investeren in zijn veiligheidsuitrusting. Deze uitrusting moet bestaan uit versterkt leer, met extra bescherming aan de ellebogen en de knieën. Voorzichtigheid en een goed zicht zijn onmisbaar !

De beste bescherming van een motorrijder is zijn waakzaamheid!

Maar deze bescherming volstaat niet om u het leven te redden: als u een ongeval niet kan vermijden kan een veiligheidsuitrusting de schade beperken.

Vergeet niet hoe belangrijk een onontbeerlijke uitrusting is: de vest, helm, handschoenen en een originele gehomologeerde nummerplaat. Ook de volgende elementen zijn warm aanbevolen: een aangepaste broek die uw benen beschermt, aangepast schoeisel en dito sjaal.

Een goede concentratie en een goede uitrusting zijn onontbeerlijk voor uw uitstappen met de motorfiets.