E-magazine Via

E-magazine Via

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

MOTO

Terug naar overzicht


De Mini Omnium-motorverzekering: wat dekt ze?

De Mini Omnium-motorverzekering: wat dekt ze?

Van de vele verzekeringsformules in ons aanbod is de Mini Omnium-verzekering noodzakelijk als u verzekerd wil zijn tegen schade aan uw motor van meer dan 50 cc. Wat dekt deze verzekering precies en in welke omstandigheden?

In welke gevallen komt uw Mini Omnium tussen?

Om met uw motor te mogen rijden, moet u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nemen. Deze vergoedt echter geen schade aan uw eigen voertuig. Bij een ongeval wordt de schade alleen door de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de tegenpartij vergoed als de andere bestuurder schuld draagt.

Voor een ruimere dekking voor eigen schade kunt u opteren voor een extra formule: de Mini Omnium-motorverzekering. Deze vergoedt bij alle tweewielers van meer dan 50 cc de schade die in België of een ander land dat vermeld staat op uw groene kaart wordt veroorzaakt (verzekeringsbewijs). Volgende oorzaken worden gedekt:

 • Diefstal
 • Brand
 • Natuurkrachten
 • Aanrijdingen met dieren
 • Neerstortingen (uit de lucht)

Diefstal

De dekking van de Mini Omnium komt tussen bij diefstal of schade door een poging tot diefstal op voorwaarde dat uw motor is uitgerust met een elektronisch antidiefstalsysteem dat door Touring Verzekeringen wordt erkend. U dient er bovendien voor te zorgen dat dit systeem steeds correct werkt.

>> Motordiefstal: wat kan mijn verzekering doen?

Brand

De verzekeringsformule dekt schade door brand, vuur, ontploffing, steekvlam, bliksem, kortsluiting zonder vlammen en schade veroorzaakt door blussen. Niet inbegrepen is schade veroorzaakt door het vervoeren van bijzonder ontvlambaar of explosief materiaal.

Natuurkrachten

De dekking omvat:

 • Neerstortende rotsen en vallende stenen
 • Grondverschuivingen en lawines
 • Druk of val van een grote sneeuwmassa
 • Val van een ijsklomp of hagel
 • Hoogtij en overstromingen
 • Stormwinden (topsnelheid van meer dan 100 km/uur)
 • Aardbevingen
 • Vloedgolven
 • Vulkaanuitbarstingen

Aanrijdingen met dieren

U bent beschermd tegen botsingen met wild, vogels en andere dieren waarvan u geen eigenaar of houder bent.

Neerstortingen (uit de lucht)

Hieronder wordt verstaan: vallende meteorieten, lucht- of ruimtevaartuigen of onderdelen daarvan.

 

Wenst u een schatting van de premie voor uw burgerlijke aansprakelijkheid in combinatie met een Mini Omnium-motorverzekering? Onze simulatie voor motoren is er om u te helpen.