E-magazine Via

E-magazine Via

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

WONING

Terug naar overzicht


Waterschade: hoe reageren?

Image Waterschade: hoe reageren?

Welke verzekering komt tussen? Voor hoeveel bent u gedekt? Wanneer moet u ons vragen tussen te komen? Analyse van waterschadegevallen.

Waterschade, wat is dat nu precies?

Er bestaan verschillende soorten waterschade: lek in de leiding, overlopend bad, waterinsijpeling langs het dak, …

Verzekeringsmaatschappijen bestempelen ‘waterschade’ als alle schade ten gevolge van water aan de roerende en onroerende goederen van uw woning.

We onderscheiden 3 soorten schadegevallen, naargelang hun oorzaak:

  • De oorzaak van de schade ligt bij u en alleen uw eigen goederen worden beschadigd.
  • De oorzaak van de schade ligt bij u, maar zowel uw eigen goederen als die van een derde worden beschadigd.
  • De oorzaak van de schade ligt bij een derde en úw goederen worden beschadigd.

In al deze gevallen komt uw woningverzekering tussen om u te vergoeden.

Waterschade: wat is gedekt, wat wordt vergoed?

Bij waterschade beschermt uw woningverzekering u in geval van een eenvoudig lek, breuk van de leiding of waterinsijpeling via het dak.

Ook herstellingswerken aan muren, plafonds en vloeren die waterschade opliepen, zijn gedekt (op voorwaarde dat de werken niet de oorzaak zijn van het schadegeval).

U bent echter niet gedekt voor schade die het gevolg is van slecht onderhoud of gebrekkige preventie. Met andere woorden, als u een tweede verblijf onbeheerd achterlaat en er water langs het dak binnenkomt, wordt u niet vergoed.

Idem voor uw toestellen en leidingen: als ze niet goed onderhouden worden en een schadegeval veroorzaken, kunnen wij u niet helpen.

Dus beter voorkomen dan genezen, toch?

Waterschade in een huurwoning

U bent eigenaar: als de goederen van uw huurder schade opliepen, bijvoorbeeld door waterinsijpeling via het dak, betaalt de dekking ‘aansprakelijkheid’, inbegrepen in uw woningverzekering, de kosten terug.

U bent huurder: uw verzekering dekt uw goederen én uw aansprakelijkheid bij waterschade. Ze komt bijvoorbeeld tussen wanneer u de waterkraan opengelaten hebt en er water op de verdieping onder u binnenkomt.

Uw dekking ‘aansprakelijkheid’ vergoedt de eigenaar van het gebouw en de huurder onder u.

Waterschade: hoe reageren?

U kan nog zo voorzichtig zijn als u wil, waterschade kan zich altijd voordoen. Slachtoffer van een lek, waterinsijpeling of een slecht dichtgedraaide kraan? Denk aan de volgende tips:

  • Maak foto’s van de schade als bewijsmateriaal.
  • Vul het pv voor waterschade in.
  • Als u niet over een pv beschikt, volstaat een gedetailleerd verslag van de situatie.
  • Als er een derde bij betrokken is, vul de aangifteformulier dan samen in.
  • Stuur ons zo snel mogelijk de aangifte van het schadegeval, de foto’s en de facturen van eventuele herstellingen per e-mail.