E-magazine Via

E-magazine Via

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

WONING

Terug naar overzicht


Hoe uw woning beter beveiligen tegen brand en inbraak?

Hoe uw woning beter beveiligen tegen brand en inbraak?

Brand- en inbraakpreventie in de woning behoren tot de belangrijkste bekommernissen van bewoners in België!

We willen allemaal een veiligere woning!

Volgens een studie van het OIOV (Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties) worden elk jaar 60.000 à 70.000 woninginbraken aangegeven bij de federale politie. Dat betekent dat inbraak in de top vijf staat van de belangrijkste strafbare feiten in België. Ook volgens dezelfde studie zijn er in België ieder jaar 25.000 branden. Bijna de helft daarvan zijn woningbranden.

Uw woning beter beveiligen is nochtans heel eenvoudig en rust op twee belangrijke pijlers: goede gewoontes aannemen en het juiste materiaal voorzien.

Brand voorkomen

De beveiliging van uw woning begint bij goede gewoontes. Met enkele eenvoudige ingrepen kunt u brand voorkomen. Loop elke avond voor het slapengaan eens rond in uw woning. Een derde van de branden worden veroorzaakt door elektrische problemen zoals kortsluiting en oververhitting. Trek de stekker uit van huishoudelijke apparaten die ’s nachts niet gebruikt worden, vooral in de keuken.

Werkt uw verwarmingsinstallatie op gas? Wees dan waakzaam voor CO-vergiftiging. Koolstofmonoxide (CO) is een uiterst giftig gas en jammer genoeg onzichtbaar en reukloos. Het is dus noodzakelijk om de woning uit te rusten met melders die een alarmsignaal afgeven wanneer er een te hoog CO-niveau is. Installeer een CO-melder in elke slaapkamer zodat u gewaarschuwd wordt tijdens uw slaap en ook in elke ruimte van het huis waar u het meeste tijd doorbrengt.

Eveneens op vlak van brandpreventie: installeer een CE-gecertificeerde rookmelder, bij voorkeur in een gang. Deze waarschuwt u bij een beginnende brand met een krachtig geluidssignaal.

Inbraak: enkele voorzorgen

Een kleine verandering in gewoontes of enkele lichte wijzigingen aan de woning kunnen voldoende zijn om een ontmoedigend effect te hebben op inbrekers. Sluit altijd uw woning wanneer u vertrekt en geef altijd de indruk dat uw huis bewoond is als u er niet bent.

Oude gewoontes gooit u overboord: verstop uw sleutels niet onder de deurmat of in een bloempot. Iemand met slechte bedoelingen heeft dat snel door!

Zet waardevolle spullen (zoals een gsm, laptop, televisie, stereoketen, …) uit het zicht van voorbijgangers. Het heeft geen zin om de aandacht te vestigen op uw bezittingen.

Let op met nieuwe technologieën. Plaats geen bericht op Facebook dat u binnenkort op vakantie vertrekt, zeker als uw account zo ingesteld is dat iedereen uw berichten kan lezen.

Tot slot nog een laatste raad voor u op vakantie vertrekt: waarschuw uw buren én de politie. Zij patrouilleren af en toe om te zien of alles normaal is bij uw woning.

Beveilig uw woning

Ondanks deze voorzorgen, is het best om uw huis uit te rusten met enkele essentiële antidiefstalsystemen, zeker als u op het platteland woont of in een woonwijk.

  • De sloten zijn het zwakste punt aan de huisdeuren. Ze worden vaak verwaarloosd, zijn oud of zwak en vergemakkelijken daardoor het werk van inbrekers. Denk eraan om uw gewone sloten te vervangen door meerpuntssloten.
  • U kunt uw deuren ook vervangen door gepantserde deuren of pantsering aanbrengen aan bestaande deuren. Opgelet, hier hangt een hoog kostenplaatje aan vast!
  • Een draadloos huisalarm is ook een vrij doeltreffend ontradingssysteem. Een draadloos huisalarm wordt in een kit geleverd, is niet duur en kan eenvoudig geïnstalleerd en ingesteld worden door zowel de eigenaar als de technicus die het levert.

Er bestaan inbraakalarmsystemen naar ieders smaak en budget:

  • Telebewaking kan een aanvulling zijn op een inbraakalarm. Een bewegingsmelder is verbonden met een bewakingscentrale die, wanneer het alarm afgaat, contact opneemt met de eigenaar en met de politie.
  • Met domotica is het mogelijk om binnenshuis te controleren vanop afstand, via internet of smartphone.

U kunt zien en horen wat er bij u thuis gebeurt van achter uw bureau of op vakantie, 24/24u. Wanneer de aanwezigheidsmelder een inbreuk vaststelt, wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht via sms.

De antidiefstalverzekering

Als aanvulling op uw brandverzekering kunt u uw dekking verhogen en ook een specifieke antidiefstalverzekering afsluiten.Deze verzekering is optioneel en dekt u tegen alle diefstallen of pogingen tot diefstal van uw goederen.

Ze kan vaak aangepast worden afhankelijk van de waarde van de goederen die u wenst te verzekeren en ze kan uitgebreid worden naar uw tuin, studentenkamers of voorlopige bewoning (bij huur bijvoorbeeld).

Merk op dat in de meeste gevallen een korting op de premie wordt toegekend bij aanwezigheid van een goedgekeurd alarmsysteem.