E-magazine Via

E-magazine Via

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

WONING

Terug naar overzicht


Verhuizen? Bent u al verzekerd?

Verhuizen? Bent u al verzekerd?

U gaat verhuizen en dat is niet niks. U moet alles organiseren voor de grote dag en er komt heel wat administratie bij kijken.

Er zijn heel wat leukere dingen te bedenken dan een verhuizing: de water-, elektriciteit-, en gasmaatschappij moeten op de hoogte gebracht worden, net als uw internetprovider. U moet de post laten doorsturen en verkeersborden aanvragen voor uw oude en nieuwe woning… Vergeet ook niet uw verzekeringen te laten aanpassen.

Voorbereiding is alles!

Als er iets waarop u goed moet voorbereid zijn, is het wel een verhuis. Vraag eerst aan uw werkgever of u recht heeft op een wettelijke verlofdag als u tijdens de week verhuist.

Als de collectieve of individuele arbeidsovereenkomst in uw bedrijf of sector dit voorziet, kunt u een dag “klein verlet” (wettelijke verlofdag voor bepaalde familiale gebeurtenissen) nemen.

Doet u beroep op een professionele verhuisfirma? De totale kostprijs wordt berekend op basis van het te verhuizen volume, de afstand tussen uw oude en nieuwe huis, … Moeten de verhuizers ook uw meubelen monteren en uw huishoudtoestellen aansluiten? Denk eraan dat dit extra kosten met zich meebrengt. Afhankelijk hiervan zal de verhuisfirma u een aantal verhuizers en materiaal ter beschikking stellen (lift, vrachtwagen). Vraag verschillende offertes aan en speel gerust de concurrentie tegen elkaar uit.

Alle erkende verhuisbedrijven hebben een verplichte verzekering tegen stoffelijke schade. Controleer wel even de verzekeringspolis, want niet alle schadegevallen worden gedekt.

Gedekt of niet gedekt?

Lichamelijke schade 

U kunt een speciale “tijdelijke ongevallenverzekering” afsluiten voor het geval dat een van uw vrienden of u gewond raakt op de verhuisdag. De gegevens van de aanwezige helpers moet u doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij.

Wie een eigen ongevallenverzekering of een hospitalisatieverzekering heeft, kan deze laten tussenkomen.

Stoffelijke schade

Wat gebeurt er als een van uw vrienden per ongeluk een voorwerp of meubel beschadigt? Hij kan zijn familiale BA-verzekering inroepen. Als u waardevolle voorwerpen (schilderijen, beelden, waardevolle meubelen, verzamelobjecten) verhuist, is het nuttig om een bijkomende “schadeverzekering” of “alle risico-verzekering af te sluiten.

Uw verzekeraar is de best geplaatste persoon om u informatie te geven over al de verschillende formules op maat.

Overdracht van de woningverzekering

Als huurder moet u uw nieuwe woning laten verzekeren. Het volstaat de woning- en inboedelverzekering over te dragen van uw oude naar uw nieuwe adres. Aangezien het contract betrekking heeft op een bepaald adres, moet u uw verzekering op de hoogte brengen wanneer u verhuist en wanneer u in de nieuwe woning trekt. Stel dat u verhuist van een appartement van 80m² naar een appartement van 120m², dan zullen een aantal clausules in uw verzekeringscontract aangepast moeten worden.

Wanneer u nog werken moet uitvoeren aan uw nieuwe woning voor u verhuist, hebt u een verzekering nodig voor uw oude en nieuwe woning tegelijkertijd.
Maak u echter geen zorgen want uw verzekeringsmaatschappij is hier normaal op voorzien. Uw woonverzekering dekt de gebouwen en hun inboedel op de twee adressen gedurende 90 dagen. Neem voor u verhuist hierover toch best even contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

De woningverzekering dekt niet alle schade. Bij werken in uw nieuwe woning zijn de volgende zaken niet gedekt:

  • Materialen die nog niet geplaatst zijn
  • Schade veroorzaakt tijdens de werken (afbraak, bouw, herstelling, renovatie)

Absoluut niet vergeten

Als u naar een andere woning verhuist, moet u nog aantal andere overdrachten regelen.

Water, elektriciteit, gas

Een nieuwe bewoner kan met de vorige huurder de stand van de watermeter invullen op de “tegensprekelijke plaatsbeschrijving”. Als er niemand in uw oude woning intrekt, moet u uw watermaatschappij bellen om de meter af te sluiten. Indien u naar een nieuw huis (of een huis dat al langere tijd onbewoond is) verhuist, moet u de maatschappij vragen om de meter te openen.

Voor gas en elektriciteit gaat u op dezelfde manier te werk met uw energieleverancier. Bij sommige leveranciers kunt u de overdracht zelfs helemaal online regelen. Vraag uw internetprovider meteen ook om uw internettoegang over te zetten naar uw nieuwe adres.

Post laten doorsturen

Bpost zorgt er met de dienst "Domymove"voor dat uw post doorgestuurd wordt naar uw nieuwe adres. Deze dienst is 4 maanden geldig en kan met 4x4 maanden verlengd worden. Post nazenden gedurende 4 maanden kost ongeveer € 25.

Inschrijven in uw nieuwe gemeente

Wanneer u verhuist, heeft u acht werkdagen de tijd om uw nieuwe adres te melden bij de dienst bevolking van uw nieuwe gemeente. Het gemeentebestuur zal de wijkagent of een ambtenaar sturen om te controleren of u ook daadwerkelijk op dat adres woont. Daarna wordt uw adres gewijzigd in het bevolkingsregister van de gemeente en in het Rijksregister.

U leest het, een goede verhuis gaat gepaard met een goede organisatie! Dat bespaart u veel stress en kopzorgen.