E-magazine Via

E-magazine Via

Speciaal voor Tesla-bestuurders zoals u hebben we InsureMyTesla ontwikkeld, een unieke verzekering op maat van de specifieke behoeften van Tesla's en hun eigenaars. We sturen u nu door.

WONING

Terug naar overzicht


Zijn uw kinderen goed verzekerd op school?

Zijn uw kinderen goed verzekerd op school?

Op school vinden vaak ongevallen plaats waarbij kinderen van schoolgaande leeftijd betrokken zijn. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat ouders, kinderen en leerkrachten niet in pijnlijke geschillen verwikkeld raken?

De school is per definitie de levensruimte van veel jongeren. Er zijn dus ook heel wat manieren waarop zij zich kunnen verwonden: in de gymzaal, tijdens de speeltijd of tijdens een sportdag of -weekend. Aan de andere kant kan een kind ook per ongeluk de bril van een van zijn vrienden breken. Hoe is hij of zij daarvoor verzekerd? 

Ongevallen op school: een realiteit

Volgens de statistieken raakt per jaar een kind op twaalf betrokken bij een ongeval op school. Op de lagere school gaat het bij 17% van de ongevallen om een breuk en bij 10% om letsels aan de tanden. Gelukkig zijn deze cijfers heel wat lager aan de middelbare school. Omdat leerlingen van het middelbaar zich eerder met teamsporten bezig houden tijdens de speeltijd, zijn hier vooral verstuikingen en spierletsels aan de orde.

Het is inderdaad zo dat de meeste ongevallen zich tijdens de pauzes voordoen. 2/3 van de ongevallen waarbij leerlingen van de lagere school betrokken zijn, gebeurt op de speelplaats. Voor de leerlingen van het middelbaar is dit 1/3.

In minder ernstige gevallen zou uw kind ook per ongeluk de materiële eigendom van zijn vrienden kunnen beschadigen, zoals een bril, iPod, GSM enz. Het is dus ook belangrijk om weten hoe de verzekering in dergelijke situaties werkt.

Wat voor basisbescherming heeft u?

Er zijn twee basisverzekeringen “Burgerlijke Aansprakelijkheid”: de verzekering afgesloten door de school en die afgesloten door de ouders.

1. De BA schoolverzekering

De BA schoolverzekering dekt zowel de leerkrachten als de directie, het administratief personeel en alle leerlingen voor schade opgelopen in het kader van schoolactiviteiten. Deze verzekering is verplicht en alle scholen hebben er dus een. Zij komt in de eerste plaats tussenbeide bij ongevallen die plaatsvinden binnen de schoolmuren en waarvoor een leerkracht, een studiemeester, de directie ... verantwoordelijk is, maar ook als een andere leerling het ongeval heeft veroorzaakt. De BA schoolverzekering dekt namelijk ook alle leerlingen die de school regelmatig bezoeken.

2. De BA familiale verzekering voor de ouders

Ouders worden aangeraden een BA Privéleven af te sluiten, vaak ook wel familiale verzekering genoemd.

Zo goed als alle gezinnen hebben deze verzekering afgesloten in het kader van hun dagelijkse activiteiten. Als een van uw kinderen, bijvoorbeeld, tegen een bal aan trapt en zo het raam van de buren breekt, komt uw familiale verzekering tussenbeide. Hoewel deze verzekering niet wettelijk verplicht is, is hetwel uw beste redmiddel als de financiële schadevergoeding bij ernstige ongevallen hoog oploopt, of deze nu in uw privéleven…of op school hebben plaatsgevonden!

De BA familiale verzekering komt eigenlijk ook tussenbeide in het kader van het schoolleven van uw kind.

Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen: al spelende duwt uw kind een van zijn of haar vrienden van de trap, waarbij de laatstgenoemde zijn been breekt. Als blijkt dat uw kind het ongeval heeft veroorzaakt, zou de school kunnen eisen dat uw verzekering tussenbeide komt om de medische kosten te dekken.

Als eenvoudige regel geldt: hij of zij die de fout heeft begaan die aan de oorzaak ligt van het schadegeval moet het slachtoffer van de fout schadeloos stellen.

Of om het op een minder dramatische manier te stellen: als uw kind de bril van een van zijn of haar vrienden breekt of een GSM laat vallen, komt uw BA privé opnieuw tussenbeide om de kosten te dekken.

Scholen zijn goed verzekerd

Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, sluiten de meeste scholen, samen met hun BA, een ongevallenverzekering af.

Die zorgt ervoor dat bij een ongeval op school zo goed als 100% van de schadegevallen verzekerd zijn, vooral als het gaat om een geringe schadevergoeding. Deze schoolverzekering dekt lichamelijk en stoffelijke schade opgelopen binnen de schoolmuren en bij verplaatsingen daarbuiten (in het kader van schoolactiviteiten).